Otwarcie 03-07-2020 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 31.08.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 03.07.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 20.08.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 31.08.2020 by Iwona Ziach

Data publikacji: 01.06.2020 @ 08:50 Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2020 @ 15:15
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach