Otwarcie 03-07-2020 – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 03.07.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn. 20.08.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 01.06.2020 Modyfikowano: 31.08.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach