Zapytanie ofertowe na dostawę: Zestawu do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 18.03.2019)

Termin składania ofert 07.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjności

Informacja o wyniku postepowania

Last Updated on 18.03.2019 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 20.02.2019 @ 17:11 Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2019 @ 10:03
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel