Zapytanie ofertowe na dostawę monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 24.07.2020)

termin składania ofert 14.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 24.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze – Baza konkurencyjności

Last Updated on 24.07.2020 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 03.07.2020 @ 14:04 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2020 @ 14:26
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel