Otwarcie 02.09.2020r. – Dostawa Systemu Akademickiego Centrum Kariery dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 09.09.2020)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie – TED Tenders Electronic Daily

SIWZ

Opublikowano: 09.07.2020 r.

Modyfikacja SIWZ

Sprostowanie – opublikowano 13.07.2020 r.

Opublikowano: 06.08.2020 r.

Odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ 2

Sprostowanie 2 – opublikowano 11.08.2020 r.

Opublikowano: 11.08.2020 r.

Modyfikacja SIWZ 3

Sprostowanie 3opublikowano 17.08.2020 r.

Opublikowano: 02.09.2020

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 09.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 09.09.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 08.07.2020 @ 11:48 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2020 @ 10:50
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski