Wykonanie roboty budowlanej obejmującej odbudowę wiaty śmietnikowej po pożarze zlokalizowanej na terenie Politechniki Świętokrzyskiej przy ul. Studenckiej w Kielcach wraz z pracami rozbiórkowymi i porządkowymi

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: durin@tu.kielce.pl do dnia 10.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

Utworzono: Opublikowano: 26.05.2022 Modyfikowano: 26.05.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach