Wykonanie oraz dostarczenie na Politechnikę Świętokrzyską materiałów promocyjno-reklamowych, w ramach projektu „CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWEGO INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R OSI i „Innowacje i Nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oferta powinna być przesłana w formie dokumentowej -zeskanowanej w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aosman@tu.kielce.pl lub za pośrednictwem  bazy konkurencyjności do dnia do dnia 6 czerwca 2022 r. do godz. 15.30. 

Powyższe nie wyklucza wniesienia oferty w formie pisemnej za pośrednictwem operatora publicznego Poczta Polska, kurierem lub osobiście w Biurze Projektu Politechniki Świętokrzyskiej, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, budynek B pok. 17

Baza konkurencyjności ogloszenie_111176

Zapytanie ofertowe

Opublikowano dn. 15.06.2022r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza konkurencyjności – rozstrzygniecie_ogloszenia_111176

Utworzono: Opublikowano: 27.05.2022 Modyfikowano: 15.06.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach