Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystania skaningu laserowego dla studentów kierunku GIK w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202117 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 20.05.2021 r.

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 24.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 12.05.2021 Modyfikowano: 24.05.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski