Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych z wykorzystania skaningu laserowego dla studentów kierunku GIK w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202117 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

(Last Updated On: 24.05.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 20.05.2021 r.

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 24.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Last Updated on 24.05.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 12.05.2021 @ 07:42 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2021 @ 12:31
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski