Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

(Last Updated On: 23.09.2020)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awalczyk@tu.kielce.pl do dnia 18.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 23.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie ogłoszenia – Baza Kankurencyjności

 

Last Updated on 23.09.2020 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 09.09.2020 @ 11:26 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2020 @ 11:32
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski