Usługa przygotowania oraz przeprowadzenia studium finansów i doskonalenia umiejętności menadżerskich dla kadry zarządzającej Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: awalczyk@tu.kielce.pl do dnia 18.09.2020r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 23.09.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozstrzygnięcie ogłoszenia – Baza Kankurencyjności

 

Utworzono: Opublikowano: 09.09.2020 Modyfikowano: 23.09.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski