Dostawa ręczników dla Politechniki Świętokrzyskie

Ofertę i klauzulę informacyjną w zamkniętej kopercie należy ztożyc w terminie do dnia
17.09.2020 r. do godziny 10.00 na adres:
Politechnika Świętokrzyska
Dział Zaplecza Technicznego
Budynek dydaktyczny C, pok. 1.11 HC
AI. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
andrzejd@tu.kielce.pl

Zapytanie ofertowe

Utworzono: Opublikowano: 10.09.2020 Modyfikowano: 10.09.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski