Otwarcie 13-10-2020 Dostawa oprogramowania do opracowania danych z nalotów fotogrametrycznych z możliwością digitalizacji trójwymiarowej przy pełnym odwzorowaniu kolorów (stacja fotogrametryczna 3D) dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS173-417726-pl Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Opublikowano dn. 13.10.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 04.11.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 07.09.2020 Modyfikowano: 05.11.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach