Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu: Projektowanie sieci i instalacji w technologii BIM w siedzibie Zamawiającego, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdar@tu.kielce.pl do dnia 14.09.2018 r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 17.09.2018 r.:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Opublikowano: 08.10.2018 r.

Informacja o niepodpisaniu umowy

 

 

Utworzono: Opublikowano: 22.08.2018 Modyfikowano: 18.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski