Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu: Nowoczesne techniki pomiarowe w zakresie metod giroskopowych w geodezji w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

(Last Updated On: 22.05.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mwidlak@tu.kielce.pl do dnia 14.05.2019 r., do godziny: 12:00

Zapytanie ofertowe

klauzula informacyjna

Opublikowano: 16.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano:22.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 22.05.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 07.05.2019 @ 14:12 Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2019 @ 12:57
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski