Usługa przygotowania i przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu: Nowoczesne techniki pomiarowe w zakresie metod giroskopowych w geodezji w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mwidlak@tu.kielce.pl do dnia 14.05.2019 r., do godziny: 12:00

Zapytanie ofertowe

klauzula informacyjna

Opublikowano: 16.05.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano:22.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 07.05.2019 Modyfikowano: 22.05.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski