Usługa przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego programu szkoleniowego dla administracji w zakresie controlingu i finansów w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 15.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Informacja o zakończeniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 07.05.2019 Modyfikowano: 22.05.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski