Usługa przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego programu szkoleniowego dla administracji w zakresie controlingu i finansów w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

(Last Updated On: 22.05.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 15.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Informacja o zakończeniu postępowania

Last Updated on 22.05.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 07.05.2019 @ 14:19 Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2019 @ 12:37
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski