Otwarcie 10.05.2019 r. – Dostawa Systemu RTLS WiFi do lokalizacji obiektów w czasie rzeczywistym oraz 10 szt. nadajników w ramach projektu pt. „CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nr umowy POIR.04.01.02-00-0041/17

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 10.05.2019r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 16.07.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Utworzono: Opublikowano: 30.04.2019 Modyfikowano: 16.07.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski