Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu FlexSim 3 oraz Flexim 4 w formie zdalnej, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

(Last Updated On: 24.02.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 17.02.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 24.02.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 24.02.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 01.02.2021 @ 11:56 Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2021 @ 09:06
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski