Usługa przygotowania i przeprowadzenia modułowego programu kompetencyjnego z zakresu zarządzania transferem technologii – moduł I: szkolenie Agile Project Management Foundation akredytowane przez APMG International; moduł I: szkolenie Agile Facilitation Foundation certyfikowany przez APMG International w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(Last Updated On: 01.03.2021)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 17.02.2021

Zapytanie ofertowe

opublikowano: 09.02.2021 r.

Odpowiedzi

opublikowano: 01.03.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Last Updated on 01.03.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 01.02.2021 @ 12:08 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2021 @ 12:37
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski