Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie oprogramowania: SolidWroks Electrical 2D w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w formie zdalnej (online)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 18.11.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 25.11.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 10.11.2020 Modyfikowano: 25.11.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski