Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: System R – zarządzanie informacją dla dydaktyków w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

(Last Updated On: 24.05.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 20.05.2019 r., do godziny: 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

opublikowano: 24.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Last Updated on 24.05.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 09.05.2019 @ 11:25 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2019 @ 07:19
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski