Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: System R – zarządzanie informacją dla dydaktyków w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 20.05.2019 r., do godziny: 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

opublikowano: 24.05.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Utworzono: Opublikowano: 09.05.2019 Modyfikowano: 24.05.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski