Ogłoszenie

Politechnika Świętokrzyska 25-314 Kielce, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż

  • Samochód osobowy Daewoo Tico 08SX, wyprodukowany 1997 roku, nr rejestracyjny KIE 095C, cena wywoławcza – 950,00 zł, nr inw. T– 002142, stan licznika 13 620 km, cena wywoławcza jest ceną brutto.

Samochód można obejrzeć w dniach 22.05 – 23.05.2019 r. w godz. 12.00 do 14.00 po telefonicznym uzgodnieniu, tel. 41 34 24 285.

Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31, do dnia 23.05.2019 r. do godz.11.00.

Otwarcie ofert w dniu 23.05.2019 r. o godz. 1130 w sekretariacie Kanclerza – budynek dydaktyczny „D” pokój nr 31.

Oferta powinna zawierać: Imię i nazwisko, adres lub nazwę i siedzibę oferenta, nr telefonu, datę sporządzenia oferty, oferowana cena nabycia równa co najmniej cenie wywoławczej, sposób zapłaty.

Oferta powinna być podpisana przez oferenta.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Utworzono: Opublikowano: 10.05.2019 Modyfikowano: 10.05.2019
Autor: Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR