Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: Nowoczesne metody projektowania w elektronice – OrCAD w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 08.03.2019 r., do godziny: 12:00

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 13.03.2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 25.02.2019 Modyfikowano: 18.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski