Otwarcie 19.03.2019 r. – Usługa przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia zewnętrznego w zakresie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, w tym umiejętności pracy w zespole oraz kierowania zespołem – PRINCE2 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogloszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 26.02.2019 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 11.03.2019 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 19.03.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 28.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 25.02.2019 Modyfikowano: 28.03.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski