Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: FlexSim 1 w siedzibie Zamawiającego, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 17.09.2018r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 19.09.2018 r.:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

Utworzono: Opublikowano: 11.09.2018 Modyfikowano: 18.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski