Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: FlexSim 1 w siedzibie Zamawiającego, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

(Last Updated On: 18.04.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 17.09.2018r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano 19.09.2018 r.:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

Last Updated on 18.04.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 11.09.2018 @ 14:43 Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2019 @ 14:27
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski