Sukcesywna dostawa paliw dla pojazdów, ciągników i urządzeń Politechniki Świętokrzyskiej w stacjach benzynowych usytuowanych na terenie miasta Kielce

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do dnia 24.09.2018 r. godz.12:00 Adres:
Politechnika Świętokrzyska
Dział Zaplecza Technicznego
Budynek dydaktyczny C, pok. 1.1 1 HC
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Zapytanie ofertowe

 

Utworzono: Opublikowano: 12.09.2018 Modyfikowano: 12.09.2018
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski