Usługa przygotowania i przeprowadzenia modułowego programu kompetencyjnego z zakresu zarządzania transferem technologii – moduł I: szkolenie Agile Project Management Foundation akredytowane przez APMG International; moduł I: szkolenie Agile Facilitation Foundation certyfikowany przez APMG International w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jmarczewska@tu.kielce.pl do dnia 04.05.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 27.04.2021 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 30.04.2021 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano: 07.05.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I ORAZ III UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI II

Utworzono: Opublikowano: 22.04.2021 Modyfikowano: 07.05.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski