Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – Tekla Structures w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 08.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 17.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 27.09.2018 Modyfikowano: 18.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski