Usługa przygotowania i przeprowadzenia Kompleksowego programu szkoleniowego dla administracji w zakresie podniesienia efektywności pracy w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 10.09.2018 r.

Zapytanie Ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 17.09.2018 r.:

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 29.08.2018 Modyfikowano: 18.04.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski