Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia z zakresu „Efektywne metody pracy dydaktycznej – Szkoła tutorów akademickich, sztuka motywowania , odkrywanie talentów” w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jdlugosz@tu.kielce.pl do dnia 15.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

Utworzono: Opublikowano: 02.06.2022 Modyfikowano: 02.06.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach