Usługa organizacji 2-dniowej konferencji pt.”Wybrane zagadnienia projektowania konstrukcji budowlanych” w ramach realizacji projektu Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: monikach@tu.kielce.pl do dnia 09.06.2022r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

Utworzono: Opublikowano: 02.06.2022 Modyfikowano: 15.06.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach