Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych z zakresu sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.graba@tu.kielce.pl do dnia 13.02.2020r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 14.02.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 05.02.2020 Modyfikowano: 14.02.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski