Otwarcie 21.02.2020 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń w zakresie Autodesk dla pracowników Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 21.02.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 11.03.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 05.02.2020 Modyfikowano: 11.03.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski