Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu badań nieniszczących: metodą radiograficzną RT1 + RT2 oraz metodą ultradźwiękową UT1 +UT2 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 21.02.2020r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 24.02.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Baza konkurencyjności – Ogłoszenie o zakończeniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 12.02.2020 Modyfikowano: 24.02.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski