Usługa przeprowadzenia warsztatów szkoleniowych ECB*L (I i II stopień) wraz z egzaminem certyfikującym w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 03.07.2020r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 09.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowano: 14.07.2020 r.

Korekta informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 24.06.2020 Modyfikowano: 14.07.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski