Otwarcie 07-10-2019r. Dostawa robota przegubowego o 6 – ciu stopniach swobody dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 07.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 07.11.2019r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Utworzono: Opublikowano: 27.09.2019 Modyfikowano: 07.11.2019
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach