Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystania programu Abaqus, w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

(Last Updated On: 30.07.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 29.07.2019 r., do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 30.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Last Updated on 30.07.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 11.07.2019 @ 08:14 Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2019 @ 07:56
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski