Otwarcie 20.08.2019 r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano 19.07.2019 r.

Odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 24.07.2019 r.

Opublikowano: 21.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 05.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 12.07.2019 Modyfikowano: 05.09.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski