Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu badań nieniszczących: metodą wizualną VT1 + VT2, metodą penetracyjną PT1 + PT2 oraz metodą magnetyczno – proszkową MT1 + MT2, w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

(Last Updated On: 31.07.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 30.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 22.07.2019 r.

Sprostowanie

Ogłoszenie Baza konkurencyjności – zmiana

Opublikowano: 31.07.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Last Updated on 31.07.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 05.07.2019 @ 15:07 Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2019 @ 10:48
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski