Otwarcie 08.08.2019r. Dostawa komputerów przenośnych dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach projektu pt. „CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Nr umowy POIR.04.01.02-00-0041/17

(Last Updated On: 09.09.2019)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie Dz.u. U. E

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowane 8.08.2019 r.

Informacja z otwarcia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 09.09.2019 by Iwona Ziach

Data publikacji: 05.07.2019 @ 14:44 Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2019 @ 07:43
Osoba publikująca: Iwona Ziach Osoba modyfikująca: Iwona Ziach