Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu badań nieniszczących: metodą wizualną VT1 + VT2, metodą penetracyjną PT1 + PT2 oraz metodą magnetyczno – proszkową MT1 + MT2 w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 13.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 16.09.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 02.09.2019 Modyfikowano: 16.09.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski