Otwarcie 13.09.2019 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych w zakresie projektowania sieci i instalacji w technologii BIM w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 16.09.2019:

Informacja z otwarcia

Opublikowano: 02.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 29.08.2019 Modyfikowano: 02.10.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski