Otwarcie 04.10.2019 r. – Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 30.10.2019)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano 04.10.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 30.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 30.10.2019 by Anna Baćkowska

Data publikacji: 03.09.2019 @ 11:58 Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2019 @ 12:02
Osoba publikująca: Anna Baćkowska Osoba modyfikująca: Anna Baćkowska