Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu badań nieniszczących: metodą wizualną VT1 + VT2, metodą penetracyjną PT1 + PT2 oraz metodą magnetyczno – proszkową MT1 + MT2, w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 12.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Baza konkurencyjności – Ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 13.08.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania

Utworzono: Opublikowano: 01.08.2019 Modyfikowano: 13.08.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski