Usługa przeprowadzenia szkoleń z zakresu wykorzystania programu Abaqus, w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

(Last Updated On: 12.08.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 09.08.2019 r., do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula informacyjna

Opublikowano: 12.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

Last Updated on 12.08.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 30.07.2019 @ 09:30 Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2019 @ 15:09
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski