Otwarcie 09.09.2019 r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

(Last Updated On: 16.10.2019)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 10.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 16.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Last Updated on 16.10.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 02.08.2019 @ 10:06 Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2019 @ 14:05
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski