Usługa przeprowadzenia kursu „MIĘDZYNARODOWY / EUROPEJSKI INŻYNIER SPAWALNIK – IWE/EWE w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” w miejscu wskazanym przez Wykonawcę

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mgraba@tu.kielce.pl do dnia 24.02.2020r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 25.02.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Utworzono: Opublikowano: 12.02.2020 Modyfikowano: 25.02.2020
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski