Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy na lata 2022-2023

Termin składania ofert 10.12.2021r. do godz. 12.00

Oferta powinna być dostarczona na adres:

Politechnika Świętokrzyska,

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Biuro Kanclerza, pokój nr 31 (Budynek dydaktyczny D)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 02.12.2021 Modyfikowano: 15.12.2021
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Iwona Ziach