Konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich

Politechnika Świętokrzyska ogłasza konkurs na zatrudnienie pracownika w Dziale Administracji Domów Studenckich na stanowisko pomocniczy pracownik obsługi

Od kandydatów oczekujemy:

  • Wysokiej kultury osobistej,
  • Komunikatywności, rzetelności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
  • Umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
  • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  • Umiejętności społeczne w kontaktach z młodzieżą

Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagane dokumenty:

  1. Wymagane dokumenty: List motywacyjny, CV, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wg. Załącznika nr 1 do ogłoszenia
  2. Szczegółowych informacji dotyczących wymagań dodatkowych, zakresu wykonywanych zadań dostępne są pod numerem tel. 41 34 24 719 w godzinach od 9-12.

  3. Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 10.12.2021 r. w biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D, lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Kanclerza
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Utworzono: 01.12.2021 Opublikowano: 02.12.2021 Modyfikowano: 10.12.2021
Autor: dr Artur Szmidt Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR