Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu elektrotechniki i aparatury szaf sterowniczychw ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renataw@tu.kielce.pl do dnia 12.10.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza Konkurencyjności

Opublikowano: 14.10.2022 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Utworzono: Opublikowano: 04.10.2022 Modyfikowano: 14.10.2022
Autor: prof. Zbigniew Koruba Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski