Politechnika Świętokrzyska zatrudni pracownika na stanowisko portiera

1. Od kandydatów oczekujemy:

 • Umiejętności obsługi komputera i urządzeń elektronicznych,
 • Wysokiej kultury osobistej,
 • Komunikatywności, rzetelności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
 • Umiejętności pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

2. Zadania:

 • Pełnienie dyżurów w dniach i godzinach określonych w harmonogramie pracy,
 • Obsługa portierni i szatni,
 • Obsługa systemu sygnalizacji pożarowej,
 • Obsługa alarmu antywłamaniowego,
 • Stałe utrzymanie porządku w pomieszczeniu portierni – szatni, w holu wejściowym oraz przed budynkiem,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego

3. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny, CV oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia należy złożyć w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 31.10.2022 r. w biurze Kanclerza pok. nr 31 budynek D lub przesłać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Biuro Kanclerza
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której zostaną powiadomieni telefonicznie.

Utworzono: 18.10.2022 Opublikowano: 18.10.2022 Modyfikowano: 31.10.2022
Autor: Alicja Stankowska Publikujący: Miłosz PINDUR Modyfikujący: Miłosz PINDUR