Otwarcie 31.07.2019 Usługa wykonania ramy spawanej wraz z zamontowaną na prowadnicach szufladą spawaną i dwóch zespołów podpór o konstrukcji nożycowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 31.07.2019r:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 05.08.2019r.:

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 23.07.2019 Modyfikowano: 05.08.2019
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach