Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: Moderator Design Thinking – kreatywne rozwiązywanie problemów dla dydaktyków w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

(Last Updated On: 05.08.2019)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 29.07.2019 r., godz: 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula Informacyjna

Opublikowano: 05.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Last Updated on 05.08.2019 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 18.07.2019 @ 12:05 Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2019 @ 10:32
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski