Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia z zakresu: Moderator Design Thinking – kreatywne rozwiązywanie problemów dla dydaktyków w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arebosz@tu.kielce.pl do dnia 29.07.2019 r., godz: 12:00

Zapytanie ofertowe

Klauzula Informacyjna

Opublikowano: 05.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

Utworzono: Opublikowano: 18.07.2019 Modyfikowano: 05.08.2019
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski